Taal

NT2: 


U kunt 't ook
(NT2 filmpjes met vragen)

[ETV]
 

Taalklas ETV
(Filmpjes en les met cursisten)

 

Taalklas oefenen
(NT2 filmpjes met vragen)

[ETV-Taalklas]
 

Je kan me wat
(Nederlands voor beginners)

[nt2taalmenu]
 

Woordwijzer
(NT2 filmpjes met vragen)

[ETV]
 

Woordenschat

[zml-spel]
 

Woord voor woord
(Alfadeur video's)

 

Start-thema's
(Alfadeur)

 

Nederlands in beeld
(Boom)

 

Basis NT2 demo
(Kromhout)

 

Inburgeringstoets oefenen
(Toets gesproken Nederlands)

 

Station Nederlands
(Itta)

 

Nederlands voor anderstaligen
(Prisma)

 

Taalthuis

 

Computerklas

 

Inburgeringsoefeningen
(Studeersite)

 

Somalisch-Nederlands
(Dalmarmedia)

 

Woorden lezen en spellen

(Boom)
 

Lees-oefeningen

(Alfataal)
 

Luisteren 3
(luisteroefeningen A1 en A2)

[nt2taalmenu]

 

Spreken
(luisteren en lezen)

[nt2taalmenu]
 


Woordenschat
(Ver-taal)

 


Oefenen per thema
(ICTNoordLimburg)
 
 

Uitspraak woorden en zinnen
(heardutchhere)

 

Woordenschat eenvoudig

 

Praat Nederlands
(Youtube)

 

Woorden met uitspraak
(LanguageGuide)

 

Galgje

(Tom)
 

3-letterlingo

(Tom)
 

Begrijpend lezen
(Digischool)

 

Kernen VLL

 

mkm-woorden
(Hof der Spelen)

 

Begrijpend lezen kern 9+11+12
(Boomgaard)

 

 

 

 
  Zinnen maken:
 

Zinnen maken etc.
(Margoo)

 

Zinnen maken 1
(Henny Jellema)

 

Graag of niet graag
(Open school)

 

Vraagzinnen en zinsdelen
(Arkelstein)

 

Delen combineren
(Rekentaal-zinsbouw)

 

Werkwoorden, vragen, lange zinnen
(NT2Taalmenu)

 

Voorzetsels
(Klare taal)

 

Is of zijn?
(Klare taal)

 

De, het een
(invullen)

 

Werkwoorden invullen
(Onlineklas)

 

 

Allerlei
(Open school)

 
  Woorden typen of slepen:  

mkm-woorden

(lezen-typen)
 

Woorden schrijven

(Boom)
 

Klank-taal-lees-schrijf
(Dyslexie)

 

Luister en typ
(Sprint-Alfathema)

 

Woorden slepen
(Sprint)
 

Thema "het lichaam":
 

Lichaamsdelen
(Hof der Spelen)

 

Delen van gezicht
(Hof der Spelen)

 

Lichaamsdelen benoemen
(lezen en aanwijzen)

 

Lichaamsdelen benoemen
(5 woorden oefenen)

 

Lichaamsdelen
(woord kiezen)

 

Naam lichaamsdelen
(naam typen)

 

naar boven